Förskolor

Årsförändring

Mest Svinn

Minst Svinn

Grundskolor

Årsförändring

Mest Svinn

Minst Svinn

Gymnasieskolor

Årsförändring

Mest Svinn

Minst Svinn

Snitt svinn för enhetstyper

Snitt svinn

Specifika ingredienser

Minst svinn

Mest svinn